Îndrumar de documentație completă DDD pentru companii

Există anumite specii de animale care reprezintă o problemă pentru sănătatea și starea generală de bine a populației. Acestea pot avea un rol direct sau indirect de transmitere a bolilor. Astfel, activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție sunt esențiale din punct de vedere al sănătății, având rolul de a controla populația de artropode și rozătoare care au un impact negativ asupra populației.

Acești dăunători se răspândesc foarte repede și își pot face apariția în diferite locuri din mediul urban. Pot apărea în rețeaua publică de canalizare, în grădini, parcuri dar și în zonele locuite sau abandonate.

Este imposibilă eliminarea completă a acestor dăunători, așadar se recomandă ca răspândirea lor să fie ținută sub control – acesta este rolul serviciilor DDD (aici puteti vedea oferta noastra de servicii DDD Iasi). Ținând numărul de rozătoare și artropode sub control, se îmbunătățește calitatea vieții locuitorilor din spațiul respectiv, se reduce numărul de boli transmisibile din mediul urban, se menține un mediu sănătos și se creează o infrastructură urbană ce are capacitatea de a scădea riscurile de expunere la contaminanți biologici, fizici și chimici a populației.

Din acest punct de vedere, aplicarea metodelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare contribuie la îmbunătățirea calității vieții și a mediului lucrativ.

Cât de des trebuie efectuate serviciile DDD?

Servicii de Dezinsectie IasiFrecvența serviciilor DDD se efectuează conform normelor în vigoare. Cu toate că în România încă nu există o legislație specifică pentru astfel de intervenții, există o serie de legi și ordonanțe care specifică obligativitatea efectuării activităților de combatere a dăunătorilor. Legislația în vigoare evidențiază clar frecvența serviciilor DDD, rolul acestora dar și consecințele în cazul neefectuării lor.

Persoanele juridice au obligația legală de a încheia un contract cu o firmă ce oferă servicii DDD, conform normelor în vigoare. Aceste servicii sunt extrem de importante deoarece pot preveni transmiterea bolilor către oameni de la rozătoare sau insecte. După cum știm, este mult mai ușor să previi o problemă decât să o combați.

Conform ordinului Ministerului Sănătății 536/1997 si 119/2004, serviciile de dezinfectare, dezinsecție și deratizare trebuie efectuate periodic la un anumit interval de timp.

Dezinsecția trebuie efectuată în fiecare trimestru, serviciile de deratizare trebuie efectuate cel puțin odată la 6 luni (primăvara și toamna), dar pot fi efectuate oricând este nevoie. Între aceste operațiuni, trebuie aplicate de asemenea servicii DDD de întreținere, în funcție de prezența dăunătorilor.

Care sunt amenzile în cazul nerespectării legii

În cazul în care nu se respectă obligațiile în ceea ce privește operațiunile DDD, conform legii se poate primi o amendă contravențională, conform legii 344/2002 și HG 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.

În acest act normativ se specifică faptul că, în cazul în care nu sunt luate măsuri în ceea ce prevede combaterea dăunătorilor în spațiile comerciale sau dacă nu este respectată ritmicitatea de combatere a dăunătorilor, amenzile pot ajunge de la 3000 până la 8000 RON. Potrivit legislației în vigoare, serviciile DDD trebuie efectuate doar de personal calificat, cu produse ce sunt avizate de către Ministerul Sănătății – Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Legislația interzice aplicarea tratamentelor cu produse pesticide ce fac parte din grupele de toxicitate I și II în interiorul unităților și al locuințelor.

Servicii DDD Iasi

Controlul serviciilor

Pentru a verifica dacă aceste servicii au fost respectate, inspectorii de specialitate din cadrul Direcției de Sănătate Publică și Direcțiilor Sanitar Veterinare au sarcina de a efectua controale periodice. Controlul implică de regulă verificarea existentă a contractelor încheiate cu diverse firme DDD.

Ce documente ai nevoie pentru a încheia un contract cu o firmă ce oferă servicii DDD?

Pentru a încheia un contract cu o firmă care prestează servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare este nevoie de următoarele documente:

  • O copie după certificatul de înregistrare a societății
  • Informații de contact (număr de telefon, email)
  • Domeniul de activitate
  • Adresa punctului de lucru (în cazul în care diferă de cea a sediului social)
  • Suprafața aproximativă a punctului de lucru
  • Numele reprezentantului legal al societății

Atunci când inspectorii vin în control, companiile trebuie să prezinte procesul verbal de recepție a lucrării în care sunt specificate toate serviciile DDD care au fost prestate dar și substanțele care au fost utilizate. În baza acestui document, companiile pot dovedi faptul că lucrările au fost efectuate. Cu toate acestea, există cazuri în care, după ce a fost încheiat un contract cu o firmă DDD, agenții economici refuză efectuarea serviciilor pe viitor, motivul fiind că nu există dăunători.

Aceste contracte însă nu au nicio valoare în fața inspectorilor dacă nu sunt însoțite de procese verbale. Firma DDD are de asemenea responsabilitatea să ofere organelor de control o copie după avizul eliberat de Ministerul Sănătății dar și o copie după fișa de securitate pentru produsele utilizate la intervențiile respective.

Așadar, companiile trebuie să dovedească (prin acte) faptul că serviciile DDD au fost efectuate conform legii, altfel este tras la răspundere de organele de control.

Lasă un comentariu